Om GetAhead-Direct.com

Vårt foretak tilbyr rimelig regnskapsførsel for små bedrifter og enkeltpersonforetak. Staben består foreløpig av tre tidligere studiekamerater, som alle jobber dedikert for våre kunder. Selv om vår fartstid ikke er imponerende lang, tør vi påstå at våre kunder er meget fornøyde med tjenestene vi utfører. Tilbakemeldingene fra kundene tilsier dette.

Her på bloggen unngår vi å ta opp tema som har direkte tilknytning til ren regnskapsførsel. Vi fokuserer imidlertid på nærliggende områder, og ofte på spørsmål innen privatøkonomi. Flere av disse spørsmålene er relevante både i yrkessammenheng og på hjemmebane. Typisk vil artiklene dreie seg om finans og investeringer, låneprodukter og skatt.