Er det mulig å låne penger på minuttet?

Det kan gå veldig raskt å skaffe seg et forbrukslån, men å låne på minuttet er nok ikke helt realistisk. Det som derimot er mulig, er å få innvilget et lån på dagen, og i noen tilfeller snakker vi om få minutter, fra du søker til du får svar fra banken med aksept. Tidligere var det mulig å låne mer eller mindre med en gang, gjennom såkalte SMS-lån.

Slutt på SMS-lån

Bankene som tilbød SMS-lån ble kraftig kritisert fordi ordningen førte mange (spesielt unge) ut i gjeldsproblemer. Dette fungerte slik at du sendte en SMS til banken med søknad om for eksempel 5 000 kroner, og banken innvilget lånet umiddelbart dersom de anså deg som kredittverdig. Kredittvurderingen ble foretatt helt automatisk, og overførselen kunne skje på minuttet. For at det skulle gå raskt, var man avhengig av at lånet var tilknyttet et betalingskort. Med full klaff, rett kort og rett bank, var det teoretisk mulig å få lån, om ikke på minuttet så i alle fall innen noen få minutter.

Så raskt kan du skaffe forbrukslån

Vanlige forbrukslån kan i mange tilfeller skaffes på dagen. Nesten alle banker vurderer søknadene fortløpende ettersom de kommer inn, og svarer med eventuelt tilbud på mail i løpet av noen minutter eller timer. Dette gjelder i bankenes åpningstider, mens søknader som sendes inn på kveld eller om helgene blir behandlet den første påfølgende virkedagen. Akkurat denne biten, som inkluderer kredittvurdering av søkeren, skjer automatisk hos de fleste banker. Det som tar tid er avtaleinngåelse og sjekk av dokumentasjon.

Totalt sett må søkeren regne med at det går alt fra 1 til 3 dager, såfremt det ikke rotes med informasjonen han eller hun oppgir, samt at dokumentasjonskravet møtes raskt. Det er også en begrensning i hvor lang tid bankene bruker på å sende pengene for et forbrukslån. Har man brukskonto i samme bank (gjelder kun et fåtall av bankene som tilbyr forbrukslån), vil overførselen gå på noen sekunder. Ellers er det vanlig at bankoverførsler kommer på din konto når overførslen effektueres tidlig på dagen. I de fleste tilfeller betyr dette at pengene er disponible samme dag, eventuelt neste dag virkedag.

Bankene er raske med utbetalingen

Nesten alle banker vi anbefaler behandler søknader om forbrukslån i løpet av minutter eller timer. Dermed får man vanligvis svar og eventuelle lånetilbud samme dag man søker. Noen banker er imidlertid tregere enn andre, spesielt når det kommer til utbetaling av lånet. De raskeste er som regel de som tilbyr små lånesummer, som Thorn og KlikkLån, men også flere av de større bankene, som OPP Finans og Santander, er kjente for raske utbetalinger. Billigeforbrukslån.no har samlet en oversikt over banker som tilbyr utbetalinger innen kort tid eller på dagen.

I praksis betyr dette at det spiller liten rolle hvor man låner, så lenge man ikke selv forårsaker forsinkelser. Dette unngår du lett ved å vite på forhånd hvordan saksgangen er.

Ha dokumentasjonen klar

Etter at man signerer en låneavtale og sender den tilbake til banken, må man normalt legge frem dokumentasjon på inntekt. Her holder det med kopi av lønnsslipp hos de fleste bankene, men noen krever også kopi av siste års ligning. Kopiene kan og bør sendes inn elektronisk, om søkeren ønsker fortgang i å få lånet utbetalt. Bankene oppgir hvordan du går frem, og ofte sendes du til en nettside for opplasting av filene.

Har du annen dokumentasjon som du vil vedlegge, gjøres dette på samme vis. Det typiske her er for eksempel dokumentasjon på andre inntekter, som utleieinntekter, nylig inngått lønnsavtale, eller annet som kan innvirke på rentebetingelsene. Har man all slik dokumentasjon klar, vil utbetalingen gå raskere.

Signer elektronisk uansett

Så lenge det aksepteres av banken bør låneavtalen signeres elektronisk med BankID. I dag er det kun et fåtall igjen av bankene som ikke lar deg signere med BankID, men du kan ofte velge å signere med penn og papir i stedet. Det vil i så fall bety at utbetalingen av et forbrukslån forsinkes med flere dager. Først må banken sende låneavtalen til låntakeren, før låntakeren returnerer denne i underskrevet stand, og alt går da med vanlig postgang. Her må det beregnes rundt 1 til 2 dager hver vei.

Det anbefales at man skaffer seg gyldig elektronisk ID uansett om man har hastverk med å få forbrukslån utbetalt eller ei. Grunnen er at du har bedre beskyttelse mot ID-tyveri med blant annet BankID. Selv om det ikke skjer så ofte, forekommer det at folk tar opp lån i andres navn, der tyveri av korrespondanse fra banken stjeles fra postkassa. Med falsk legitimasjon i tillegg, vil kjeltringer være i stand til å ta opp lån på falskt grunnlag.

Viktig å oppgi korrekt informasjon

Den vanligste årsaken til at utbetalingen av et forbrukslån blir forsinket, er at søkeren oppgir feil informasjon. For eksempel oppgis en bostedsadresse som er annerledes enn den søkeren er registrert med i Folkeregisteret. En del av bankens kredittsjekk er å innhente adressen nettopp fra Folkeregisteret. Enkelte oppgir også feil på inntekten, og bør holde seg til det som fremgår i siste års ligning. Har søkeren hatt en økning i inntektene, kan og bør dette opplyses om, men legg alltid ved dokumentasjon. Vær også påpasselig med å oppgi korrekt informasjon for eventuelle medsøkere.

Dersom søkeren oppgir feil informasjon i søknaden, vil banken måtte bruke tid på å klarlegge hva som er korrekt. De fleste banker kredittvurderer automatisk, med sjekk i offentlig tilgjengelige registre. Feil oppgitt informasjon medfører at en saksbehandler må sjekke manuelt, og eventuelt be søkeren om avklaringer og dokumentasjon. Det vil resultere i at det kan gå flere dager å få svar på søknaden, i stedet for kun noen minutter.